Vestre Landsret stadfæster dom i sagen om drab begået i Kvissel

Vestre Landsret

V.L. S-1875-15

En dengang 15-årig pige og en 28-årig mand blev i 2015 tiltalt for i forening at have dræbt den 15-åriges mor den 8. oktober 2014 på en adresse i Kvissel ved Frederikshavn.

Ved Retten i Hjørrings dom af 14. september 2015 blev de begge fundet skyldige. Pigen (A) blev idømt fængsel i 9 år, og manden (B) blev idømt fængsel i 13 år. Manden blev endvidere udvist af Danmark og pålagt indrejseforbud for bestandig.

Vestre Landsret har den 28. januar 2016 stadfæstet denne dom. Om skyldsspørgsmålet har landsretten anført følgende:

”Også efter bevisførelsen for landsretten lægges det til grund, at C blev dræbt ved adskillige knivstik den 8. oktober 2014 om aftenen, mens hun lå i sin seng. Efter de lægelige oplysninger og afdelingslæge Asser Hedegård Thomsens forklaring er ingen af læsionerne påført, efter at hjertet holdt op med at slå. Gerningsvåbnet var den kniv, der blev fundet i en grøft tæt på gerningsstedet, og som efter det oplyste stammede fra køkkenet i Cs hjem.

Begge de tiltalte har efter deres egne forklaringer været på gerningsstedet omkring gerningstidspunktet, og der er ikke oplysninger, der tyder på, at der var andre personer på stedet. Der er fundet blod på højre manchet på en skjorte, som tiltalte B havde på den 8. oktober 2014, og der er fundet blod på en strømpe, som tiltalte A havde på ved anholdelsen. Blodet stammer med den højeste grad af sandsynlighed fra C. Der er efter det oplyste ikke fundet blod fra C i andre rum end soveværelset.

Tiltalte A havde forud for opkaldet til alarmcentralen bestilt en taxa til tiltalte B og ringet til fem venner, og under opkaldet til alarmcentralen foregav hun at yde hjertemassage til moderen i soveværelset, selv om tiltalte A faktisk befandt sig i atelieret.

De tiltalte har under hele sagens forløb afgivet skiftende forklaringer om, hvad de foretog sig sammen og hver for sig den pågældende aften, og de har gensidigt beskyldt hinanden for at have begået drabet alene.

Tiltalte B har den 20. oktober 2014 først til politiet og senere i et retsmøde afgivet en detaljeret forklaring, som stemmer overens med de tekniske undersøgelser og sagens andre oplysninger. Han har under sagens hovedforhandlinger vedstået, at han blandt andet forklarede, at han gik ovenpå sammen med A, der gav ham en kniv i hånden og sagde, at han skulle slå hendes mor ihjel. Herefter gik de sammen ind i soveværelset og hen til sengen, hvor han stak/huggede med kniven ned i dynen. Der lå en person i sengen med dynen over hovedet, og han hørte personen gispe, da han stak. Han har også forklaret, at A tog hans hånd og viste ham, hvordan han skulle stikke. Han har endvidere under påvisningen den 20. november 2014 i vidt omfang bekræftet de oplysninger, der fremgår af den indenretlige forklaring.

De nye forklaringer, som tiltalte B efterfølgende er kommet med, og tiltalte As forklaring om, at tiltalte B alene og uden hendes viden skulle have udført drabet, mens hun opholdt sig i stueetagen, er usandsynlige, og landsretten tilsidesætter dem som utroværdige.

Efter Bs forklaring i retten den 20. oktober 2014 sammenholdt med det, der er anført ovenfor, og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltræder landsretten, at det er bevist, at de tiltalte i forening har begået drabet.

3 dommere og 5 nævninger udtaler herefter:

Efter vores opfattelse er det ikke bevist, at drabet skete på tiltalte As foranledning.

4 nævninger udtaler:

Vi anser det for bevist, at drabet skete på foranledning af tiltalte A. Vi har navnlig lagt vægt på hendes konflikt med moderen, udtalelserne med ønske om moderens død, indholdet af messenger-korrespondancen den 26. september 2014 samt tilrettelæggelsen af drabet, herunder at husets døre mod sædvane var låst, og at hunden var placeret i atelieret.

Efter udfaldet af stemmeafgivningen stadfæster landsretten herefter byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet.

T h i b e s t e m m e s:

Byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet stadfæstes.”

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •