Ung mand frifundet for trussel om terrorisme

Østre Landsret

Tiltalte idømt fængsel i 6 måneder for offentligt at have tilskyndet til forbrydelse og have billiget terrorangrebet mod Charlie Hebdo i Paris den 7. januar 2015.

Østre Landsret har den 8. januar 2016 afsagt dom i en straffesag mod en nu 22-årig dansk statsborger, der i en periode i 2013 havde opholdt sig i Syrien. I forbindelse hermed blev han i marts måned 2014 af en militærdomstol i Beirut idømt fængsel i ét år for ulovlig besiddelse af våben og for at have tilsluttet sig væbnede grupper. Efter afsoning i Libanon kom han i maj måned 2014 tilbage til Danmark.

Han var nu her i landet tiltalt for (1) i efteråret 2014 offentligt at have tilskyndet til forbrydelse, i det han i en Facebook- gruppe under sin Facebook-profil havde postet et link til en video, der indeholdt en tale fra en repræsentant fra ISIS, der tilskyndede til angreb og drab på borgere fra den koalition af lande, der bekæmpede Islamisk Stat, og som kommentar havde skrevet: ”En besked til alle muslimer i Vesten især Danmark”. Han var endvidere tiltalt for (2) i januar 2015 at have truet med terrorisme ved fra sin celle i et arresthus til indsatte på gårdtur at have råbt: ”IS-IS-Islamisk Stat, bare se Paris, Kurt Westergaard, det er dig næste gang” og (3) at have billiget terrorangrebet mod Charlie Hebdo i Paris den 7. januar 2015.

Landsretten fandt ligesom byretten tiltalte skyldig i tiltalen (1) om på Facebook at have tilskyndet til forbrydelse og i tiltalen (3) om at have billiget terrorangrebet i Paris, idet det blev lagt til grund, at han havde skrevet den pågældende kommentar på Facebook, ligesom han havde råbt fra sin celle som beskrevet i tiltalen.

Henset til de omstændigheder, hvorunder udtalelsen i (2) var fremkommet, herunder at det var et spontant udråb fra en fængselscelle mod en fængselsgård, sammenholdt med udtalelsens generelle karakter, fandt landsretten det betænkeligt at anse udtalelsen som en egentlig trussel om at dræbe Kurt Westergaard men snarere som en sympatitilkendegivelse af angrebet på Charlie Hebdo den 7. januar 2015 og af et tilsvarende muligt angreb på den danske Muhammedtegner Kurt Westergaard. Landsretten tiltrådte med denne begrundelse, at tiltalte var frifundet for trussel om terrorisme, ligesom der derfor heller ikke var grundlag for at dømme tiltalte for strafbare trusler mod Kurt Westergaard i øvrigt.

Dommen er en ændring af byrettens bevisresultat, idet byretten havde dømt tiltalte for at have fremsat en strafbar trussel mod Kurt Westergaard.

Landsretten stadfæstede byrettens udmåling af straffen på fængsel i 6 måneder med bemærkning, at (1) udgjorde en alvorlig trussel mod bl.a. den danske befolkning, og (3) udgjorde en generel trussel mod ytringsfriheden i Danmark, og at dette skulle tillægges vægt i skærpende retning ved udmålingen af fængselsstraffen.

Sagen er behandlet i landsrettens 22. afdeling under j.nr. S-1591-15.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •