To personer straffet med fængsel i henholdsvis 3 ½ år og 3 år og 3 måneder samt udvist med indrejseforbud for bestandigt for blandt andet organiseret indbrudstyveri

Østre Landsret

To marokkanske statsborgere på 24 og 25 år var i byretten blevet fundet skyldige i 18 forhold vedrørende organiseret indbrudstyveri og et røveriforhold, hvor de havde truet en person med en jernstang for at fastholde tyvekosterne. Indbrudsforholdene var begået imod private hjem i navnlig Værløse og Greve og var i mange tilfælde foregået som listetyverier i weekender om natten eller tidligt om morgenen, hvor beboerne lå og sov.

Sagen var blevet efterforsket af Task Force Indbrud ved hjælp af bl.a. masteoplysninger, der angiver, hvor de tiltaltes telefoner befandt sig på gerningstidspunkterne, telefonaflytninger, videoovervågninger fra S-tog og S-togstationer samt fund af DNA og fingeraftryk.

Landsretten fandt de tiltalte skyldige i stort set samme omfang som byretten, idet landsretten dog blandt andet frifandt den ene af de tiltalte for to af de indbrudsforhold, som han var blevet dømt for i byretten, men fandt begge de tiltalte skyldige i yderligere 5 andre forhold af indbrudstyveri, som de var blevet frifundet for i byretten.

Byretten havde fastsat straffen til fængsel i henholdsvis 3 år og 3 år og 3 måneder samt udvist de tiltalte med indrejseforbud for bestandigt under henvisning til blandt andet, at der var tale om organiseret indbrudskriminalitet. Landsretten tilsluttede sig byrettens afgørelse om udvisning af de tiltalte og forhøjede straffen for hver af de tiltalte med 3 måneders fængsel, idet landsretten yderligere bemærkede, at der efter karakteren af tyveriforholdene, der ofte havde fundet sted som listetyverier, mens beboerne lå og sov, var grundlag for at fastsætte straffen over det niveau, som Folketinget havde forudsat som ”normalstraffen” i forarbejderne til den strafskærpelse for organiseret indbrudskriminalitet, der blev indført i 2011.

Sagen har været behandlet i landsrettens 24. afdeling under sagsnummer S-903-15.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •