Tiltalt idømt fængselsstraf for blandt andet misbrug af sin stilling som polititjenestemand

Retten i Næstved

En enig domsmandsret har i dag ved Retten i Næstved afsagt dom i en sag, hvor en 35-årig polititjenestemand T1 var tiltalt for misbrug af sin stilling, underslæb, dokumentfalsk og brugstyveri af polititjenestekøretøjer ved i 16 tilfælde at have opkrævet færdselsbøder hos udenlandske statsborgere og uberettiget tilegnet sig de betalte bøder i stedet for at betale bøderne til statskassen. Hans tidligere samleverske T2, der er 36 år, var tiltalt for at have medvirket til misbrug af T1´s stilling og underslæb.

T1 havde erkendt sig skyldig i de faktiske forhold i 5 forhold. T2 nægtede sig skyldig.

En enig domsmandsret fandt, at T1 i samtlige forhold havde gjort sig skyldig i misbrug af sin stilling som polititjenestemand og i underslæb. Endvidere fandt domsmandsretten T1 skyldig i brugstyveri ved i 2 tilfælde uberettiget at have benyttet polititjenestekøretøj i forbindelse med de uberettigede bødeopkrævninger. T1 blev frifundet for dokumentfalsk.

En enig domsmandsret fandt, at T2 på grund af sin viden og tilskyndelse var skyldig i medvirken til T2´s misbrug af stilling og i underslæb.

T1 blev idømt 3 måneders betinget fængsel bl.a. på vilkår om samfundstjeneste i 80 dage. T2 blev idømt 40 dages betinget fængsel.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •