3 mænd dømt for grov vold og røveri, men frifundet for drabsforsøg

Retten i Næstved Læs mere

Dom i sag om grov vold og drabsforsøg på en bar i København

Københavns Byret Læs mere

Dom i ankesag om drabsforsøg i Aarhus

Vestre Landsret Læs mere

61-årig mand idømt fængsel i 1 år for vold, undladelse af at hjælpe en livløs person og for usømmelig behandling af lig

Retten i Odense

12-03-2013

Ved en domsmandsret ved retten i Odense var den 61-årige T tiltalt for principalt drab efter straf­fe­lovens § 237, subsidiært legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter med døden til følge, me­re subsidiært vold efter straffelovens § 244 i forhold til en yngre mand A, som T havde erkendt at have skubbet, da han som udlejer skulle foretage en reparation i As lejlighed. T erkendte, at han senere samme dag fandt A død i lejligheden, og at han derfra bragte liget af A til dæmningen ved Siø, hvor han smed liget i havet. Læs mere

Dom i sagen fra Strandby Plads i Esbjerg

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en sag, hvor 14 mænd for byretten var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, til dels i gentagelsestilfælde, ved i forening den 22. august 2011 omkring kl. 19 i rundkørslen på Strandby Plads i Esbjerg at have udøvet vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter mod tre personer, der alle pådrog sig skader på kroppen og i hovedet. De tiltalte nægtede sig skyldige. Læs mere