Fængsel i 2 år og 9 måneder for grov vold og voldtægt over for en tidligere kæreste og grov vold mod en nuværende kæreste

Retten på Frederiksberg Læs mere

Sag vedrørende falskmøntneri

Dom af 8. april 2014

En 30-årig kvinde og en 23-årig mand tiltalt for falskmøntneri. Den unge mand frifandtes, mens den 30-årige kvinde blev dømt for udgivelse af forfalskede mønter med fængsel i 5 måneder og efterfølgende udvisning. Læs mere

7 års fængsel for vold med døden til følge

7 års fængsel for vold med døden til følge til mand fra Bredsten ved Vejle.

En 41-årig mand blev den 3. december 2012 ved et nævningeting ved Retten i Kolding kendt skyldig overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 246 – vold af særlig rå, brutal og farlig karakter med døden til følge – begået over for sin samlever. Han blev endvidere dømt for forsøg på dokumentfalsk og forsøg på bedrageri, idet han efter samleverens død oprettede et falsk testamente i forsøg på at blive anerkendt som arveberettiget efter hende. Læs mere

Dom i den såkaldte “serbersag”

Retten har den 21. februar 2012 dømt 4 mænd og 1 kvinde fra Serbien for organiseret berigelseskriminalitet. De var skyldige i en lang række villaindbrud i Midt- og Vestjylland. Læs mere

7 års fængsel for forsøg på manddrab og forsøg på usømmelig omgang med lig

En 32-årig mand er ved et nævningeting ved Retten i Kolding idømt 7 års fængsel for forsøg på manddrab og forsøg på usømmelig omgang med lig begået den 3. december 2010 i Vejle mod en 56-årig kvinde. Læs mere

Dom i sag om drab på kvinde fra Vejle

Vestre Landsret, 4. afdeling, har den 9. december 2010 truffet afgørelse i en ankenævninge­sag, hvor Retten i Kolding afsagde dom den 3. juni 2010. Læs mere

Dom til to bagmand i stor rufferisag

D O M

Retten i Odenses dom afsagt den 20. september 2010

Anklagemyndigheden

mod

T1 & T2 Læs mere

64 årig mand fra Vejle dømt til anbringelse i psykiatrisk hospital for drab på samlever

En 64 årig mand stod tiltalt for drab ved i tiden mellem den 7. september og den 24. september 2008 på sin bopæl i Vejle, ved vold mod halsen, at have dræbt sin samlever. Den 60 årige kvinde blev fundet død i sin seng den 24. september 2008. I følge obduktionsrapporten havde kvinden været død i mindst 14 dage. Læs mere