Dom i sag om bedrageri, dokumentfalsk, åger og organiserede tyverier

Østre Landsrets 24. afdeling har den 21. oktober 2015 afsagt dom i en ankesag mod tre tiltalte vedrørende blandt andet bedrageri og forsøg herpå, dokumentfalsk, åger samt organiserede bestillingstyverier. Læs mere

45-årig mand idømt 4 måneders betinget fængsel for socialt bedrageri, forsøg på forsikringsbedrageri samt overtrædelse af våbenloven

Retten på Bornholms dom af 23.juli 2013 Læs mere

Straf for at oplyse forkert person som fører ved en hastighedsovertrædelse

Retten i Roskilde

Dom af 12. februar 2013 i sagsnr. 1A-8500/2012

En mand, født 1980, blev idømt 10 dages fængsel, betinget, samt en tillægsbøde på 3.000,- kr. for at have indsendt en erklæring om, at hans far havde kørt i hans bil, da denne blev fotograferet i en trafikkontrol. Selve kørslen fandt sted i Greveområdet og den målte hastighed var på 71 km/t., på en strækning, hvor man må køre 50 km/t. Læs mere

Dom i langvarig sag mod 7 tiltalte om blandt andet groft bedrageri

22-02-2013

Domsresumé

Efter 73 dages hovedforhandling, der blev påbegyndt i september 2011, har retten i Næstved afsagt dom i en sag om blandt andet groft bedrageri. De 7 tiltalte, der er mellem 45 og 66 år, blev idømt fængselsstraffe på mellem 2 og 5 år. 2 af de tiltalte blev endvidere dømt for skatteunddragelse af særlig grov karakter, og 3 tiltalte blev dømt for kursmanipulation. Læs mere

Nævningesag om menneskesmugling afgjort ved retten i Holstebro

04-02-2013

Retten i Holstebro har den 4. februar 2013 afsagt dom over den hovedtiltalte i sagen om organiseret menneskesmugling af filippinske statsborgere.

En 43-årig kvinde er ved retten i Holstebro, i dag blevet kendt skyldig i overtrædelse af: Læs mere