50-årig mand idømt 3 års fængsel for økonomisk kriminalitet med udbytte på næsten 18 mio. kr.

Retten på Frederiksberg Læs mere

Fængsel i 6 måneder, hvoraf 30 dage skal afsones nu og resten blev gjort betinget i en prøvetid på 2 år for underslæb

Fængsel i 6 måneder, hvoraf 30 dage skal afsones nu og resten blev gjort betinget i en prøvetid på 2 år for underslæb Læs mere

Afgørelse om varetægtsfængsling in absentia og om inddra­gel­se af de fem tiltaltes pas

Vestre Landsret har ved kendelse den 29. august 2013 truffet afgørelse om varetægtsfængsling in absentia af fem tiltalte i Tvind-sagen og om inddra­gel­se af de fem tiltaltes pas Læs mere

Forsikringsmægler får 2½ års fængsel for underslæb og bedrageri

Ved dom af 19. april 2012 er en 54 årig tidligere forsikringsmægler idømt ubetinget fængsel i 2 år og 6 måneder for underslæb og bedrageri i 101 forhold overfor guldsmede og urmagere for hvem han skulle tegne skadesforsikringer for i alt ca. 4-500.000.000 kr. Læs mere

Betinget dom til midaldrende kvinde og hendes voksne søn for uberettiget hævning af midler fra dødsbo.

En midaldrende kvinde var tiltalt for underslæb ved uberettiget at have hævet et beløb på knap 20.000 kr. fra en konto tilhørende hendes eksmand få timer efter, at hun havde erfaret, at eks­man­den var død. Hun havde efter aftale med eksmanden adgang til at hæve fra kontoen. Hun over­gav be­løbet til hendes og eksmandens fælles søn. Ved hævningen af beløbet blev dødsboet, som var in­sol­vent, ifølge anklageskriftet udsat for risiko for tab. Læs mere