De første sager om ulovlig bistand til filippineres indrejse er afgjort ved retten i Holstebro

Retten i Holstebro har den 24. og den 31. oktober 2012 afsagt domme i de første sager i et større sagskompleks om systematiske overtrædelser af udlændingeloven, der sikrede filippinske statsborgere ulovlig indrejse i Danmark. Læs mere

Dom i den såkaldte “serbersag”

Retten har den 21. februar 2012 dømt 4 mænd og 1 kvinde fra Serbien for organiseret berigelseskriminalitet. De var skyldige i en lang række villaindbrud i Midt- og Vestjylland. Læs mere

2 års fængsel i kinesersagen

2 mænd er straffet med fængsel i 2 år for deres deltagelse i at have formidlet opholds- og arbejdstilladelser mod betaling til kinesiske studerende. Samtidig er 2 tidligere ansatte i Udlændingestyrelsen, nu Udlændingeservice, blevet frifundet. Læs mere

Butikstyveri begået af udvist udlænding – dom af 22. januar 2008

Udlænding (EU-borger) begik butikstyveri den 4. januar 2008 blev administrativt udvist og udsendt af Danmark, vendte tilbage til landet i strid med indrejseforbud og begik nyt butikstyveri den 8. januar 2008, straffet med ubetinget fængsel i 30 dage. Læs mere