Dom for skyldnersvig og hæleri i relation hertil afsagt den 13. maj 2014

Retten i Herning

En ung landmand var tiltalt for skyldnersvig i forbindelse med salg af ejendommens vandingsmaskiner og en del kreaturer. Læs mere

Dom i Præstøsagen

Østre Landsrets 22. afdeling har den 8. november 2013 afsagt dom i en straffesag, hvor en forstander F for en efterskole E ved byrettens dom var blevet kendt skyldig i overtrædelse af straffelovens § 249, samt en række regler i lov om sikkerhed til søs om forvoldelse af søulykke, sejlads i strid med godt sømandsskab og undladelse af at sikre, at menneskeliv på søen er betryggende sikret. Læs mere

Lastbilschauffør dømt for uagtsomt manddrab

Ved dom af 7. marts 2013 fandt Retten i Lyngby en 27 årig lastbilschauffør skyldig i ved uagtsomhed at have dræbt en 4 årig pige og en 72 årig kvinde i trafikken

Uheldet fandt sted på Helsingørmotorvejen om formiddagen den 20. juni 2012, hvor der var opstået kø i det højre spor i sydgående retning ved afkørslen til Tuborgvej. Tiltalte kørte i sin lastbil med en hastighed på mellem 64 km/t og 84 km/t ind i den personbil, der holdt bagerst i køen, og personbilen blev presset ind under en foran holdende lastbil, hvorved pigen og kvinden straks afgik ved døden. Læs mere

Bilist, der havde ramt en cyklist med sidespejl, frifundet for uagtsom legemsbeskadigelse og for betinget frakendelse af kørekortet

Retten i Lyngbys dom af 1. februar 2013

En 32 årig mand er idømt en bøde på 1.000 kr. for uagtsomt at have kørt så tæt på en cyklist på Vedbæk Strandvej, at hun blev ramt af sidespejlet og væltede, med hjerneskade, kraniebrud og brud på kravebenet til følge. Læs mere

Flugtbilisten fra H.C. Ørstedsvej

Østre Landsret har i dag i det væsentlige stadfæstet Frederiksberg Rets dom over den flugtbilist, der i januar 2008 påkørte og dræbte to unge mænd på H.C. Ørstedsvej. Læs mere