Idømt fængsel i 2 år og 6 måneder for bl.a. grov vold 

Retten på Bornholm Læs mere

To personer idømt betinget fængselsstraf for forsøg på hæleri for cirka 1,2 millioner kroner

Retten i Roskilde Læs mere

Tiltalt direktør anset for at have været fører af bil, der blev målt af politiets automatiske trafikkontrol

Retten i Odense afsagde i januar 2013 denne dom: Læs mere

Ældre mand idømt 5 måneders betinget fængsel for knivstik i familieforhold

72-årig mand, der er gift med en 34-årig kvinde, dømt for at have stukket sin ægtefælles fader med kniv i venstre side af brystet.

Retten i Hillerød har den 19. oktober 2012 afsagt dom i en sag, hvor en 72-årig mand blandt andet var tiltalt for ved vold at have stukket en 10 cm lang køkkenkniv en gang i venstre side af brystet på en mand på 58 år. Volden blev udøvet i forbindelse med, at tiltaltes ægtefælle opløste samlivet med tiltalte, og der efterfølgende opstod vedvarende kontroverser mellem tiltalte og ægtefællen og hendes forældre, herunder den forurettede mand. Læs mere

2 mænd dømt for grov vold – En del af volden var imidlertid udført i nødværge som følge af voldelige udfald fra forurettede, der indledte voldsepisoden.

D O M

afsagt den 14. februar 2012

Anklagemyndigheden

mod

T1, født …1989

og

T2, født …1980

 
Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Læs mere

28 årig mand idømt 20 dages fængsel for vold

Straffen blev gjort betinget blandt andet under hensyntagen til, at volden blev begået umiddelbart efter, at den domfældte havde afværget et voldeligt angreb fra den forurettede. Læs mere