Dom fra Østre Landsret om ærefornærmende udsagn om ejer af minkfarm

Ærefornærmende udsagn om ejer af minkfarm

Østre Landsrets 8. afdeling har i dag, den 18. december 2012, afsagt dom i en sag, hvor en forening for dyrs rettigheder og foreningens daglige leder er fundet skyldig i at have fremsat strafbare sigtelser mod en ejer af en minkfarm.

Udtalelserne blev kendt ubeføjede. Læs mere

Landsretten stadfæster byrettens dom i injuriesag mod tidligere minister

Østre Landsret har den 8. juli 2011 afsagt dom i en ankesag vedrørende nogle udtalelser, som en tidligere minister i slutningen af 2008 og i begyndelsen af 2009 frem­kom med i forhold til en tidligere talsmand for Muslimernes Fællesråd. Læs mere