To 17-årige drenge, delvist, frifundet for overfald på tjenestegørende politibetjente

Retten i Roskilde Læs mere

19-årig mand idømt betinget fængselsstraf på 6 måneder for et amatøragtigt forsøg på røveri

Retten i Roskilde Læs mere

Vestre Landsret stadfæster Retten i Koldings afgørelse om 12 års fængsel for manddrab

Vestre Landsrets 6. afdeling har den 9. oktober 2013 truffet afgørelse i en nævningesag, hvor Retten i Kolding afsagde dom den 14. juni 2013

Ved byrettens dom blev tiltalte, en 50-årig mand, idømt 12 års fængsel for at have dræbt sin kæreste ved at stikke hende flere gange med en kniv i blandt andet halsen og brystet. Læs mere

Dom i en sag, hvor et ægtepar fra Aalborg er tiltalt for voldtægt og andre seksuelle overgreb mod piger, der kom i deres hjem

Et nævningeting ved retten i Aalborg, bestående af seks nævninger og tre dommere, har i dag den 1. november 2012 kl. 13.15 afsagt dom i en sag, hvor et ægtepar på nu henholdsvis 33 og 34 år var tiltalt for voldtægt og andre seksuelle overgreb, begået i perioden fra juni 2010 til august 2011 mod tre piger, der kom i deres hjem i Aalborg Øst. Pigerne var på gerningstidspunkterne 12-14 år gamle. Læs mere

Indbrud, tyveri, og adskillige overtrædelser af færdselsloven

Retten på Bornholms dom af 5.maj 2011

27-årig idømt 60 dages betinget fængsel med en prøvetid på 2 år, en bøde på 14.000 kr., samt erstatning og betinget frakendelse af førerretten i 3 år. Læs mere

Forsøg på manddrab ved 6 stik med kniv i mave- og brystregion

Dom af 28. oktober 2011

Den 28. oktober 2011 afsagde nævningetinget ved Retten i Roskilde dom i en sag, hvor der var rejst tiltale for, at en mand havde forsøgt at dræbe en kvinde, ved at tildele hende ikke under 6 knivstik i mave- og brystregionen. Læs mere