8 tiltalte i sagen fra Bøgetorvet idømt fængsel i 8 måneder

Retten i Odense Læs mere

8 års fængsel til to dengang 17-årige mænd for røveri og vold med døden til følge på taxachauffør

Retten på Frederiksberg Læs mere

2 unge mænd idømt fængsel i 2 år hver for forsøg på overtrædelse af straffelovens § 114 d ( Terrorhandlinger )

23-06-2014

V.L. S-0763-13

Sagen er behandlet af 5. afdeling.

Vestre Landsret har i dag i en nævningesag idømt 2 unge mænd fængsel i 2 år hver for forsøg på overtrædelse af straffelovens § 114 d, stk. 3, ved i forening at have forsøgt at lade den ene af de to tiltalte oplære til at begå handlinger omfattet af straffelovens § 114 ( terrorhandlinger ). Læs mere

Retten I Århus har I dag afsagt dom I den såkaldte terrorsag

Terrorsag – Retten i Århus

I sagen var 2 unge somalier, GW og NW, født i henholdsvis 1988 og 1993, tiltalt i forhold 1 for overtrædelse af straffelovens § 114 d, stk. 3, ved i forening at have ladet den ene, GW, træne, instruere eller på anden måde oplære til at begå terrorhandlinger i en al-Shabaab træningslejr i Somalia. Endvidere var brødrene i forhold 2 tiltalt efter straffelovens § 114 b, nr. 1 og 2, for direkte eller indirekte at have ydet bidrag til al-Shabaab ved at have ydet økonomisk støtte til GW’s eller andres ophold i en al-Shabaab træningslejr. Sagen var den første af sin art i Danmark. Læs mere

Maskingast fundet skyldig i pligtforsømmelse

Domsresumé

27 årig maskingast, der gjorde tjeneste på skibet Esbern Snare, fundet skyldig i pligtforsømmelse.
En 27 årig maskingast, der i 2011 gjorde tjeneste på krigsskibet Esbern Snare, er ved Retten i Næstved fundet skyldig i pligtforsømmelse efter militær straffelovs § 27, stk. 1. Ifølge denne bestemmelse straffes den, der i øvrigt groft tilsidesætter sine pligter i tjenesten med bøde eller fængsel indtil 3 måneder. Læs mere