Fængselsstraffe til 5 dømte i bedragerisag

25-04-2014

Gennem længere tid har der verseret en bedragerisag ved Retten i Holbæk, hvor 6 personer var tiltalt for bedrageri dels overfor Novo Nordisk i Kalundborg og dels overfor Skanska Danmark. Læs mere

To tiltalte idømt fængsel i 12 og 10 år for som ansat i et bagagehåndteringsfirma i Københavns Lufthavn at have forsøgt at indsmugle 20 kg. heroin

To tiltalte blev ved Københavns Byrets dom af 21. marts 2012 idømt fængsel i henholdsvis 12 og 10 år for som ansatte i et bagagehåndteringsfirma i Københavns Lufthavn at have forsøgt at indsmugle 20 kg. heroin. Læs mere

Dom om udmåling af straf til en politiassistent, der hentede hunden Thor

Østre Landsrets 5. afd. har i dag fredag den 20. december 2013 afsagt dom i sagen mod en politiassi­stent, der ved at udgive sig som tjenstgørende betjent afhentede hunden Thor, der skulle have været aflivet. Læs mere

Dom i Præstøsagen

Østre Landsrets 22. afdeling har den 8. november 2013 afsagt dom i en straffesag, hvor en forstander F for en efterskole E ved byrettens dom var blevet kendt skyldig i overtrædelse af straffelovens § 249, samt en række regler i lov om sikkerhed til søs om forvoldelse af søulykke, sejlads i strid med godt sømandsskab og undladelse af at sikre, at menneskeliv på søen er betryggende sikret. Læs mere

Skyldig i vold under særdeles skærpende omstændigheder

Ved et nævningeting ved retten i Odense var en 35-årig mand, T1, og en 33-årig kvinde, T2, tiltalt i forhold 1 for i for­e­ning at have berøvet en jævnaldrende mand, F, hans frihed, fremsat trusler overfor ham og ved over for ham at have ud­øvet vold under særdeles skærpende omstændigheder, idet T1 efter anklageskriftet bl.a. havde slået og sparket F utal­lige gange i hovedet og på forskellige steder af kroppen, og idet T2 havde klip­pet hår og skæg af F. Læs mere