Dom i sag om omfattende bordeldrift og menneskehandel

Retten i Viborg har i dag afsagt dom i en sag mod 3 tiltalte om omfattende bordeldrift, for to af de tiltaltes vedkommende, et ægtepar, endvidere to tilfælde af menneskehandel samt røveri og vold mod en prostitueret. De tiltalte, som havde fravalgt, at sagen blev behandlet under medvirken af nævninger, blev af domsmandsretten idømt ubetinget fængsel i henholdsvis 1 år, 4 år og 4 år, og en af de hovedtiltalte blev udvist af Danmark for bestandig. Retten konfiskerede en række beslaglagte effekter samt en fortjeneste hos de hovedtiltalte på 4 mio. kr. Læs mere

Dom i sag om rufferi

20-02-213

Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom i en sag, hvor en 38-årig kvinde er fundet skyldig i bl.a. rufferi ved som indehaver af et escortbureau at have holdt bordel.

Kvinden er fundet skyldig i rufferi efter straffelovens § 228, stk. 1, nr. 3, ved i perioden fra den 1. august 2008 til den 23. april 2012 som indehaver af et escortbureau at have holdt bordel med en fortjeneste på ikke under 400.000 kr. Læs mere

Dom til to bagmand i stor rufferisag

D O M

Retten i Odenses dom afsagt den 20. september 2010

Anklagemyndigheden

mod

T1 & T2 Læs mere