To personer straffet med fængsel i henholdsvis 3 ½ år og 3 år og 3 måneder samt udvist med indrejseforbud for bestandigt for blandt andet organiseret indbrudstyveri

Østre Landsret Læs mere

Dom om tyverier i S-tog

5 mænd i alderen 16 – 37 år idømt fængselsstraffe samt udvisning for tyveri i S-tog

Retten i Hillerød har i 3 sager fundet 5 mænd skyldige i tyveri ved en nat i november 2011 i forening at have stjålet navnlig mobiltelefoner og iPods fra sovende/berusede passagerer i et S-tog fra København mod Hillerød. Ud over tyveri blev flere af de tiltalte dømt for andre forbrydelser – herunder for at være flygtet under varetægtsfængsling. Læs mere

Dom i sag om graffiti-hærværk på S-tog

Københavns Byret har ved dom af 11. januar 2011 kendt en 19-årig ung mand skyldig i 155 forhold af graffiti-hærværk på S-tog. Straffen blev fastsat til fængsel i 1 år, heraf 9 måneder betinget med vilkår om samfundstjeneste. De resterende 3 måneder blev anset for udstået med varetægtsfængslingen under sagens behandling. Læs mere