Indbrud hos Danske Fragtmænd i Esbjerg

26-11-2013

Den 26. november 2013 afsagde Retten i Esbjerg dom i sagen SS 4416/2013, hvor 2 lastbilschauffører fra Rumænien blev dømt for i forening at have brudt ind hos Danske Fragtmænd i Esbjerg og stjålet diverse genstande samme nat fra 23 lastbiler eller sættevogne samt at have stjålet en herrecykel fra samme plads. Læs mere

Herboende serber straffet med fængsel i 7 år for indbrudstyveri af særlig grov beskaffenhed og under særdeles skærpende omstændigheder

Retten i Lyngby

04-03-2013

Det er formentlig første gang nogen sinde, at der for indbrudstyveri er idømt en straf, der overstiger det fastsatte maksimum på 6 år.

En 32-årig serber, der har boet i Danmark i mere end 15 år, fik 7 års fængsel for indbrudstyveri af særlig grov beskaffenhed og under særdeles skærpende omstændigheder. Under samme sag blev en herboende rumæner idømt fængsel i 5 år for indbrudstyveri af særlig grov beskaffenhed. Begge mænd blev udvist af Danmark med indrejseforbud gældende for bestandigt. Læs mere

Udvisning og fængsel for hæleri på Roskilde festival

Retten i Roskilde – Dom af 30. august 2012 i SS 9-6581/2012

En 24-årig mand fra Rumænien blev anholdt i Københavns lufthavn, hvor han blev fundet i besiddelse af et digitalkamera og 21 telefoner i sin kuffert og på sin person. Han forklarede, at tingene stammede fra Roskilde festival, hvor han havde købt dem af nogle unge mænd. Tingene var købt ad flere omgange. Han regnede ikke med, at tingene var stjålne og ville sælge telefonerne i Rumænien, hvor han kunne få en god pris for dem. Læs mere

Straksdom over 2 rumænere for tyveri og hæleri

Straksdom over 2 rumænere for tyveri og hæleri. De blev under grundlovsforhøret idømt 30 dages fængsel og udvist.

Retten afsagde den 22. juni 2012 dom over 2 rumænske statsborgere på henholdsvis 31 år og 26 år. De blev dømt for 2 tilfælde af tyverier af 4 mobiltelefoner, 5 par sko og 2 jakker. Endvidere blev de dømt for hæleri ved at være i besiddelse af en flyttekasse fyldt med af barberskrabere, barberblade, sminke og 4 blandingsbatterier, der stammede fra tyveri. Læs mere