Dom for vold i forening begået mod en 15-årig – dom afsagt den 1. oktober 2014

Retten i Herning Læs mere

Afgørelse om varetægtsfængsling in absentia og om inddra­gel­se af de fem tiltaltes pas

Vestre Landsret har ved kendelse den 29. august 2013 truffet afgørelse om varetægtsfængsling in absentia af fem tiltalte i Tvind-sagen og om inddra­gel­se af de fem tiltaltes pas Læs mere

Dom i den såkaldte “serbersag”

Retten har den 21. februar 2012 dømt 4 mænd og 1 kvinde fra Serbien for organiseret berigelseskriminalitet. De var skyldige i en lang række villaindbrud i Midt- og Vestjylland. Læs mere