Dom i sag om drab i Lund ved Horsens

Vestre Landsret har ved dom af 4. januar 2012 afgjort anken af en dom, som Retten i Horsens under medvirken af nævninger afsagde den 6. april 2011 i en sag, der blandt andet omfattede et drab i Lund ved Horsens. Læs mere