Virksomhedsleder straffet for omfattende moms- og skatteunddragelser

Retten i Holstebro Læs mere

Tiltalt idømt forvaring under nævningesag.

Retten i Holstebro Læs mere

Afgørelse i sag om indtrængen på minkfarme

Retten i Holstebro har den 28. maj 2013 idømt to journalister, en redaktionschef og en fjerde person dagbøder for ulovlig indtrængen på en eller flere pelsdyrfarme eller medvirken hertil. Læs mere

Nævningesag om menneskesmugling afgjort ved retten i Holstebro

04-02-2013

Retten i Holstebro har den 4. februar 2013 afsagt dom over den hovedtiltalte i sagen om organiseret menneskesmugling af filippinske statsborgere.

En 43-årig kvinde er ved retten i Holstebro, i dag blevet kendt skyldig i overtrædelse af: Læs mere

Strafudmåling i sag om menneskesmugling

Retten i Holstebro har fastsat straffen i sagen om menneskemugling af filippinske statsborgere til Danmark.
En 43-årig kvinde blev tidligere i dag ved retten i Holstebro fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 125 a, jf. udlændingelovens § 59, stk. 7, nr. 1-4, jf. til dels § 21, menneskesmugling af systematisk eller organiseret karakter til dels forsøg herpå, samt straffelovens § 161, jf. til dels § 23, om afgivelse af falsk forklaring samt anstiftelse af andres afgivelse af falsk forklaring. Læs mere