29 årig mand idømt 3 måneders fængsel og udvisning for vold mod politimand

Retten på Bornholms dom af 7.august 2014 Læs mere

9 måneders fængsel og udvisning af Danmark til polsk mand for hæleri

Domsresumé

Ved dom afsagt den 22. november 2012 blev en polsk statsborger straffet med fængsel i 9 måneder for hæleri af stjålet loddetråd til en værdi af 680.019 kr.

Manden havde tilstået hæleriet og havde forklaret, at han i Polen var blevet hyret til, for 500 zloty og mod at få sine rejseomkostninger betalt, at køre til Danmark i en lejet bil for at afhente nogle ting. Læs mere

Fængselsstraf og udvisning for gentagende forhold af tyveri

Dom af 7. oktober 2011

Den 7. oktober 2011 afsagde Retten i Roskilde dom i en sag, hvor to polske statsborgere var tiltalt for adskillige tyverier og indbrud. De to var blandt andet tiltalt for flere tyverier af varebiler og indbrud i biler, hvorfra de havde stjålet blandt andet værktøj og andre genstande. De var blevet stoppet i de stjålne biler med tyvegods på vej til Polen. Læs mere

Fængsel i 4 måneder og udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år

Straksdom i sag om tyverier af airbags

Retten i Esbjerg har den 22. september 2010 afsagt straksdom i en sag om tyverier af airbags fra biler. Ved dommen blev en 34-årige mand med bopæl i Polen straffet med fængsel i 4 måneder og udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år. Læs mere

Butikstyveri begået af udvist udlænding – dom af 22. januar 2008

Udlænding (EU-borger) begik butikstyveri den 4. januar 2008 blev administrativt udvist og udsendt af Danmark, vendte tilbage til landet i strid med indrejseforbud og begik nyt butikstyveri den 8. januar 2008, straffet med ubetinget fængsel i 30 dage. Læs mere