Dom i nævningesag om ni supermarkedsrøverier

Nævningesag om ni supermarkedsrøverier

Retten i Næstved har den 18. november 2013 i en nævningesag idømt tre tiltalte længere fængselsstraffe i en sag om ni væbnede røverier af særlig grov beskaffenhed mod supermarkeder på Syd- og Midtsjælland i august, september og oktober 2012. Røverne anvendte et oversavet jagtgevær til otte af røverierne. Læs mere

Dom i sag om bl.a. skud med pistol mod og i beboelsesejendom

Dom af 24. april 2013

Retten i Viborg har den 24. april 2013 afsagt dom i en sag, hvor tiltalte bl.a. under særlig skærpende omstændigheder har affyret flere pistolskud mod og i en beboelsesejendom, har besiddet flere skydevåben med tilhørende ammunition på sin bopæl og har kørt bil under indflydelse af spiritus og hash. Læs mere

Landsretten stadfæster byrettens dom om dobbeltdrabet i ”Tusindårsskoven”

Østre Landsrets 11. afdeling har den 21. december 2012 afsagt dom i en nævningesag mod en 39-årig mand A, som Retten i Odense den 27. april 2012 fandt skyldig i dobbeltdrabet i Tusindårsskoven nær Odense den 13. april 2011.

A havde anket byrettens dom med påstand om ophævelse af byrettens dom og hjemvisning af sagen til byretten, subsidiært frifindelse for drabene og for besiddelse af den maskinpistol, som drabet blev begået med, og mere subsidiært formildelse. Læs mere

Dom i nævningesag om drab og overtrædelse af straffelovens § 192 a for besiddelse af et oversavet jagtgevær med patroner

28-08-2012

12, 10, og 8 år for drab og overtrædelse af straffelovens § 192 a for besiddelse af et oversavet jagtgevær med patroner T1 var om eftermiddagen på besøg på en ejendom uden for Nakskov, hvor han blev udsat for vold. Senere vendte T1 sammen med T2 tilbage til ejendommen, hvor T2 blev slået eller sparket i ansigtet, og T1 blev skubbet. Omkring midnat kørte T1 og T2 sammen med T3 på ny til ejendommen. Læs mere

4 års fængsel for røveri i privat hjem og besiddelse af skydevåben

Retten i Esbjerg
9. august 2012
En 30-årig mand er i dag blevet dømt for besiddelse af 2 pumpguns og et oversavet jagtgevær med ammunition på sin bopæl i Bramming.

Manden er tillige blevet dømt for et røveri i et privat hjem i Bramming.Sagen blev behandlet ved et nævningeting, og manden var også tiltalt for yderligere et røveri i privat hjem. Læs mere

50-årig idømt forvaring for bankrøveri i Nykøbing Mors.

Retten i Holstebro har den 17. januar 2012 idømt en 50-årig mand forvaring for bankrøveri i Nykøbing Mors.

Den 50-årige var tiltalt for den 28. juli 2010 i Nykøbing Mors at have begået et bankrøveri, under medbringelse af et oversavet jagtgevær Læs mere

Skud ind ad vindue i lejlighed gav flere års fængsel

Retten I Holstebro har ved dom af 30. marts 2011 dømt to mænd på 23 og 24 år for at have skudt ind ad et vindue i en beboelseslejlighed med et oversavet jagtgevær. Læs mere