Dom i nævningesag om planlagt drabsforsøg

Østre Landsret Læs mere

Dom i sag om bedrageri, dokumentfalsk, åger og organiserede tyverier

Østre Landsrets 24. afdeling har den 21. oktober 2015 afsagt dom i en ankesag mod tre tiltalte vedrørende blandt andet bedrageri og forsøg herpå, dokumentfalsk, åger samt organiserede bestillingstyverier. Læs mere

Spørgsmål om udvisning i straffesag afgjort den 6. oktober 2015

Østre Landsret Læs mere