Dom i straffesag om større økonomisk kriminalitet

03-03-2014

Østre Landsrets 1. afdeling har den 3. marts 2014 afsagt dom i en ankesag fra Retten i Lyngby om økonomisk kriminalitet. Læs mere

Tidligere dømt finansmand skyldig i skyldnersvig i forbindelse med personlig kon-kurs samt overtrædelse af rettighedsfrakendelse

26-09-2012

Østre Landsret har den 26. september 2012 afsagt dom i en straffesag, hvor anklagemyndigheden havde rejst tiltale mod en tidligere dømt finansmand, som ved Københavns Byrets dom af 19. april 2012 var fundet skyldig og idømt fængsel i 1 år og 2 måneder. Tiltalte havde anket dommen til frifin­delse og anklagemyndigheden til skærpelse.
Landsretten har også fundet tiltalte skyldig, men har forhøjet straffen til fængsel i 1 år og 6 måneder. Læs mere

74-årig tidligere advokat idømt 2½ års fængsel

74-årig tidligere advokat idømt 2½ års fængsel for økonomisk kriminalitet

Retten på Frederiksberg afsagde i dag dom i en større sag om økonomisk kriminalitet med 3 tiltalte. Der har i sagen været afholdt 53 retsmøder siden januar 2008.
En 74-årig tidligere advokat (A) blev idømt 2½ års ubetinget fængsel for økonomisk kriminalitet. Læs mere

“Gul Feber”-sagen om momssvig for 184 mio. kr. (momskarrusel).

28-10-2008 – Østre Landsrets 1. afdeling har i dag afsagt dom i en straffesag om et omfattende momskarrusel-arrangement, hvor der er begået svig med moms i Danmark for et beløb på ikke under 184 mio. kr. Sagen, der er den hidtil største sag om momssvig i Danmark, har på grund af sit globale omfang og rødder i forretningsmiljøer i Kina og Singapore populært været betegnet ”Gul Feber”. Læs mere