Fængselsstraf i børnemishandlings-sag fra Thy

Retten i Holstebro har den 2. februar 2012 idømt en 39-årig mand fra Thy 1 år og 3 måneders fængsel for vold mod 5 af sine drenge. Læs mere

Dom i sag om mishandling af børn

Retten på Frederiksberg har den 13. januar 2012 afsagt dom i en sag, hvor en 41-årig mand er fundet skyldig i mishandling af sine 2 børn og tidligere ægtefælle og idømt fængsel i 2 år. Læs mere

Dom i den sag, der i pressen omtales som ”Brønderslev-sagen”

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en nævningeankesag, hvor Retten i Hjørring afsagde dom den 21. juni 2011.

En 38-årig kvinde og en 42-årig mand, der var samlevende, blev ved byrettens dom fundet skyldige i vanrøgt over for parrets 7 fællesbørn og kvindens 2 særbørn samt i kvalificeret vold og mishandling over for 6 af børnene, alt begået i perioden fra juni 2006 til februar 2010. De tiltalte blev endvidere fundet skyldige i ulovlig tvang, kvalificeret vold og langvarig frihedsberøvelse over for mandens særbarn M, der var 17-20 år på gerningstidspunktet. Endvidere blev manden bl.a. fundet skyldig i voldtægt over for M begået over en periode på 2 ½ år og i voldtægt over for kvindens særbarn L begået over en periode på 1 år, hvor L var under 15 år. Læs mere

Et års fængsel for mishandling af datter

Retten i Aalborg fandt den 8. januar 2009 et ægtepar skyldig i overtrædelse af straffelovens § 245 ved i forening at have mishandlet kvindens datter, der var født i 1995, i en periode fra september 2005, da ægteparret flyttede til Jylland, til april 2008, da pigen blev tvangsfjernet. Læs mere