Dømt for mishandling og blufærdighedskrænkelse

Retten i Glostrup
Læs mere

Dom i sag om bl.a. mishandling og voldtægter

Retten i Hjørring Læs mere

Dom i sag om plejeforældres frihedsberøvelse og vold mv. over for plejebørn (”Mern-sagen”)

Østre Landsrets 1. afdeling har den 4. april 2013 afsagt dom i en sag, hvor to plejeforældre (et ægtepar) blandt andet er tiltalt for over for 9 plejebørn i perioden fra efteråret 1992 til januar 2010 at have udsat 3 af plejebørnene for langvarig frihedsberøvelse og 6 af plejebørnene for vold, herunder for 4 af børnenes vedkommende til dels i form af mishandling (”Mern-sagen”). Læs mere

Dom fra Østre Landsret om ærefornærmende udsagn om ejer af minkfarm

Ærefornærmende udsagn om ejer af minkfarm

Østre Landsrets 8. afdeling har i dag, den 18. december 2012, afsagt dom i en sag, hvor en forening for dyrs rettigheder og foreningens daglige leder er fundet skyldig i at have fremsat strafbare sigtelser mod en ejer af en minkfarm.

Udtalelserne blev kendt ubeføjede. Læs mere