Dom i ankesag om forsøg på at indføre 200 kg kokain til Danmark

Vestre Landsret Læs mere

Spørgsmål om udvisning i straffesag afgjort den 6. oktober 2015

Østre Landsret Læs mere

Hjemmerøverier medfører 5 års fængsel til unge drenge, samt en betinget udvisning

Retten i Roskilde

DOM

afsagt den 14. maj 2014

Rettens nr. 9-359/2014

Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Læs mere

Landsretten stadfæster byrettens dom om dobbeltdrabet i ”Tusindårsskoven”

Østre Landsrets 11. afdeling har den 21. december 2012 afsagt dom i en nævningesag mod en 39-årig mand A, som Retten i Odense den 27. april 2012 fandt skyldig i dobbeltdrabet i Tusindårsskoven nær Odense den 13. april 2011.

A havde anket byrettens dom med påstand om ophævelse af byrettens dom og hjemvisning af sagen til byretten, subsidiært frifindelse for drabene og for besiddelse af den maskinpistol, som drabet blev begået med, og mere subsidiært formildelse. Læs mere

Straffen og frakendelsen af kørekortet for overtrædelse af hastighedsgrænsen med mere end 60 % bortfaldet på grund af lang sagsbehandlingstid

En mand overtrådte hastighedsgrænsen med mere end 60 % den 21. juni 2007.

Han blev sigtet samme dag. Der gik 13 måneder, før han modtog en skriftlig tilkendegivelse fra politiet. Da manden ikke kunne erkende sig skyldig, blev sagen 6 måneder senere sendt til retten, der berammede sagen 1 år og 9 måneder frem. Sagen blev 2 gange aflyst på grund af forsvarerens forhold. Sammenlagt gik der 4 år og 7 måneder, fra kørslen fandt sted, til dommen blev afsagt. Dommeren fandt, at manden var skyldig og havde overtrådt hastighedsgrænsen. Læs mere