5 tiltalte – 3 vognmænd og 2 ansatte fra Odense Renovation – fundet skyldige i omfattende svindel med afgifter for affald

Retten i Odense Læs mere

Tre tidligere bestyrelsesmedlemmer i et børsnoteret selskab idømt fængsel for økonomisk kriminalitet

Østre Landsret Læs mere

Pensioneret major kendt skyldig i mandatsvig, databedrageri og tyveri fra Forsvaret

Retten i Roskilde

Dom af 16. december 2013

En nu pensioneret major var af Forsvarets Auditørkorps blevet tiltalt for mandatsvig og databedrageri for samlet næsten 3,5 mio. kr. samt for nogle overtrædelser af våbenlovgivningen. Læs mere

Forstander dømt for mandatsvig

Suspenderet forstander for døvblindecenter idømt betinget fængsel for embedsmisbrug og mandatsvig

Retten i Aalborg har den 29. januar dømt en suspenderet forstander for Døvblindecentret for 7 tilfælde af embedsmisbrug og mandatsvig for ialt cirka 115.000 kr. Tiltalte blev ved dommen frifundet for yderligere 3 forhold, hvor retten ikke fandt det bevist, at tiltalte havde misbrugt sin stilling som forstander. Retten fastsatte straffen til 4 måneders betinget fængsel. Læs mere

Østre Landsrets afgørelse i straffesag mod en forhenværende borgmester

Østre Landsret har i dag, den 6. oktober 2009, afsagt dom i en langvarig straffesag mod en forhenvæ­rende borgmester (T1). T1 er af en enig domsmandsret idømt en tillægsstraf af fængsel i 2 år. Læs mere

Strafudmåling i sag om bedrageri og mandatsvig

Procesbevillingsnævnet har den 19. september 2008 meddelt afslag på ansøgning om tilladelse til anke til Højesteret af en landsretsdom, hvor T1 var blevet idømt en fællesstraf på fængsel i 6 år for bedrageri og mandatsvig, til dels forsøg herpå. Læs mere