Fængsel på livstid for at dræbe advokat i Københavns Byret

Retten på Frederiksberg Læs mere

Dom i sagen om terrorfinansiering

Københavns Byret Læs mere

Dom i drabssag fra Karrebæksminde

Østre Landsret har den 10. marts 2014 afsagt dom i en ankesag, hvor der tidligere var afsagt dom den 4. marts 2013 af Retten i Næstved Læs mere

Dom i sag om mordbrand i Greve

17-12-2013

Et nævningeting ved Retten i Roskilde har den 17. december 2013 afsagt dom i en sag om røveriforsøg af særlig grov beskaffenhed, drab og brandstiftelse i Gersagerparken i Greve den 14. september 2012. Læs mere

Landsretten stadfæster byrettens dom om dobbeltdrabet i ”Tusindårsskoven”

Østre Landsrets 11. afdeling har den 21. december 2012 afsagt dom i en nævningesag mod en 39-årig mand A, som Retten i Odense den 27. april 2012 fandt skyldig i dobbeltdrabet i Tusindårsskoven nær Odense den 13. april 2011.

A havde anket byrettens dom med påstand om ophævelse af byrettens dom og hjemvisning af sagen til byretten, subsidiært frifindelse for drabene og for besiddelse af den maskinpistol, som drabet blev begået med, og mere subsidiært formildelse. Læs mere

Dom i sagen mod tiltalte omtalt i pressen som ”Amagermanden”

Et nævningeting i Københavns Byret har den 22. december 2011 kl. 10.00 afsagt dom i sagen mod tiltalte kendt som "Amagermanden".

Tiltalte er ved dommen straffet med fængsel på livstid. Læs mere