Dom i sag om bedrageri, dokumentfalsk, åger og organiserede tyverier

Østre Landsrets 24. afdeling har den 21. oktober 2015 afsagt dom i en ankesag mod tre tiltalte vedrørende blandt andet bedrageri og forsøg herpå, dokumentfalsk, åger samt organiserede bestillingstyverier. Læs mere

2 mænd dømt for bedrageri

Retten i Helsingør 22-06-2011 – Lang sagsbehandlingstid hos politiet betød, at straffen blev gjort betinget

Hovedmanden havde fået sin medgerningsmand til at udfylde 5 låneansøgninger med urigtige oplysninger om sin ansættelse og sin løn. GE Moneybank havde udbetalt 5 lån på samlet 52.000 kr. Pengene blev indsat på hovedmandens konto, og medgerningsmanden fik ikke del i pengene. Hovedgerningsmanden havde hos et privat firma bestilt et kasseapparat til 28.000 kr. Han fortalte firmaet, at han skulle starte en forretning, og at leveringen hastede. Firmaet kørte ud og leverede apparatet om aftenen. Hovedmanden havde sagt, at han ikke var hjemme, men det var faktisk ham, der tog imod apparatet. Han solgte det videre uden at betale for det. Læs mere