Dom i sag mod rockerrelaterede mænd

Dom, afsagt den 22. december 2011, i en sag mod 4 rockerrelaterede mænd om blandt andet drabsforsøg, våbenbesiddelse under særlig skærpende omstændigheder, forsøg på brandstiftelse og brugstyveri af en bil. Læs mere

Dom i den sag, der i pressen omtales som ”Brønderslev-sagen”

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en nævningeankesag, hvor Retten i Hjørring afsagde dom den 21. juni 2011.

En 38-årig kvinde og en 42-årig mand, der var samlevende, blev ved byrettens dom fundet skyldige i vanrøgt over for parrets 7 fællesbørn og kvindens 2 særbørn samt i kvalificeret vold og mishandling over for 6 af børnene, alt begået i perioden fra juni 2006 til februar 2010. De tiltalte blev endvidere fundet skyldige i ulovlig tvang, kvalificeret vold og langvarig frihedsberøvelse over for mandens særbarn M, der var 17-20 år på gerningstidspunktet. Endvidere blev manden bl.a. fundet skyldig i voldtægt over for M begået over en periode på 2 ½ år og i voldtægt over for kvindens særbarn L begået over en periode på 1 år, hvor L var under 15 år. Læs mere

Dom om straffastsættelse i udsat sag om blandt andet ulovlig frihedsberøvelse og røveri

Retten på Frederiksberg afsagde den 10. februar 2011 dom i en sag, hvor to 19-årige mænd blev fundet skyldige i blandt andet ulovlig frihedsberøvelse, røveri, kvalificeret vold, hensættelse i hjælpeløs tilstand og brandstiftelse. Læs mere