Ubetinget fængsel i 60 dage for vold på værthus

Retten på Bornholm Læs mere

10 måneders fængsel for røveri og trusler mod nabo

Retten på Bornholm Læs mere

2 mænd straffet for blandt andet grov værtshusvold med ubetinget fængsel

Retten på Bornholm

D O M

afsagt den 30. april 2012

Anklagemyndigheden

mod

T1, født …1982

og

T2, født … 1990

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Læs mere