Dom for blandt andet grov vold, forsøg på røveri, afpresning og ulovlig tvang i forening.

Retten på Bornholm Læs mere

Tiltalt idømt fængsel i 2 år og 6 måneder for en række forhold af dokumentfalsk, bedrageri samt spirituskørsel i frakendelsestiden

Retten i Glostrup har den 11. juni 2014 afsagt dom i en sag, hvor T erkendte sig skyldig i en lang række bedrageriforhold og forhold vedrørende dokumentfalsk. Læs mere

30 dages fængsel for gentagen kørsel i frakendelsestiden

Fængselsstraf for gentagen kørsel i frakendelsestiden, herunder kørsel med uindregistreret og ikke-forsikret ATV på offentlig vej Læs mere

60 dages fængsel pga falsk forklaring i retten

Bror A afgav efter aftale med bror B falsk vidneforklaring under en straffesag mod B. A blev dømt for falsk forklaring, og B blev dømt for medvirken til falsk forklaring. Begge fik fængsel i 60 dage.
Der fandtes ikke grundlag for at nedsætte straffen eller lade straffen bortfalde for A’s vedkommende. Både A og B har anket dommen til landsretten med påstand om frifindelse. Læs mere