Tre tidligere bestyrelsesmedlemmer i et børsnoteret selskab idømt fængsel for økonomisk kriminalitet

Østre Landsret Læs mere

Dom for skyldnersvig og hæleri i relation hertil afsagt den 13. maj 2014

Retten i Herning

En ung landmand var tiltalt for skyldnersvig i forbindelse med salg af ejendommens vandingsmaskiner og en del kreaturer. Læs mere

Dom i straffesag om større økonomisk kriminalitet

03-03-2014

Østre Landsrets 1. afdeling har den 3. marts 2014 afsagt dom i en ankesag fra Retten i Lyngby om økonomisk kriminalitet. Læs mere

Fængsel i 3 år for at unddrage afgift og moms

I september og oktober 2012 behandlede retten i Odense en sag mod en 48-årig mand, som var tiltalt for at unddrage staten 8,8 mill. kr. i registreringsafgift, ved at indkøbe dyre tyske biler i Tyskland og overfor afgiftsmyndighederne at præsentere fiktive fakturaer ved afgiftsberigtigelsen i Danmark. Endvidere var han tiltalt for vedrørende de samme biler at have undladt at betale moms for ca. 6 mill. kr. Læs mere

Tidligere dømt finansmand skyldig i skyldnersvig i forbindelse med personlig kon-kurs samt overtrædelse af rettighedsfrakendelse

26-09-2012

Østre Landsret har den 26. september 2012 afsagt dom i en straffesag, hvor anklagemyndigheden havde rejst tiltale mod en tidligere dømt finansmand, som ved Københavns Byrets dom af 19. april 2012 var fundet skyldig og idømt fængsel i 1 år og 2 måneder. Tiltalte havde anket dommen til frifin­delse og anklagemyndigheden til skærpelse.
Landsretten har også fundet tiltalte skyldig, men har forhøjet straffen til fængsel i 1 år og 6 måneder. Læs mere