Dom for omfattende narkotikakriminalitet efter straffelovens § 191.

Retten i Kolding

Dom for omfattende narkotikakriminalitet efter straffelovens § 191. 02-07-2014 Retten i Kolding har den 2. juli 2014 kl. 14.00 afsagt dom i en domsmandssag, hvor 8 mænd og en kvinde var tiltalt for omfattende narkotikakriminalitet efter straffelovens § 191. Læs mere

Tiltalt direktør anset for at have været fører af bil, der blev målt af politiets automatiske trafikkontrol

Retten i Odense afsagde i januar 2013 denne dom: Læs mere

Vestre Landsret stadfæster Retten i Koldings afgørelse om 12 års fængsel for manddrab

Vestre Landsrets 6. afdeling har den 9. oktober 2013 truffet afgørelse i en nævningesag, hvor Retten i Kolding afsagde dom den 14. juni 2013

Ved byrettens dom blev tiltalte, en 50-årig mand, idømt 12 års fængsel for at have dræbt sin kæreste ved at stikke hende flere gange med en kniv i blandt andet halsen og brystet. Læs mere

Tre mænd idømt fængsel på 7, 8 og 10 år for narkotikasmugling

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en sag, hvor tre mænd på 25, 51 og 44 år er idømt henholdsvis 7, 8 og 10 års fængsel for indsmugling af narkotika til Kolding-området i efteråret 2010 og frem til januar 2011.
Der blev hos hver af de to yngste mænd også konfiskeret et udbytte på 130.000 kr. Læs mere

7 års fængsel for vold med døden til følge

7 års fængsel for vold med døden til følge til mand fra Bredsten ved Vejle.

En 41-årig mand blev den 3. december 2012 ved et nævningeting ved Retten i Kolding kendt skyldig overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 246 – vold af særlig rå, brutal og farlig karakter med døden til følge – begået over for sin samlever. Han blev endvidere dømt for forsøg på dokumentfalsk og forsøg på bedrageri, idet han efter samleverens død oprettede et falsk testamente i forsøg på at blive anerkendt som arveberettiget efter hende. Læs mere