4 års fængsel for fremme af terrorvirksomhed, men ikke fortabelse af dansk statsborgerskab

Retten på Frederiksberg Læs mere

Kendt historiker og journalist, A, idømt bødestraf for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om forbud mod racediskrimination (§ 266 b).

Østre Landsrets 8. afdeling har i dag, den 3. maj 2011, afsagt dom i en straffesag mod en kendt hi­storiker og journalist for i et interview at have fremsat en række forhånende og nedværdigende ud­talelser over for en befolkningsgruppe i strid med straffelovens § 266 b om forbud mod racediskri­mination. Læs mere