Dom fra Østre Landsret om ærefornærmende udsagn om ejer af minkfarm

Ærefornærmende udsagn om ejer af minkfarm

Østre Landsrets 8. afdeling har i dag, den 18. december 2012, afsagt dom i en sag, hvor en forening for dyrs rettigheder og foreningens daglige leder er fundet skyldig i at have fremsat strafbare sigtelser mod en ejer af en minkfarm.

Udtalelserne blev kendt ubeføjede. Læs mere

Læge skyldig i overtrædelse af lov om autorisation af sundhedspersonale og sundhedsfarlig virksomhed

Københavns Byret har den 31. maj 2012 fundet en læge skyldig i overtrædelse af lov om autorisation af sundhedspersonale og sundhedsfarlig virksomhed (tidligere lægeloven)
Det bemærkes, at der under sagen har været navneforbud vedrørende de forurettede, og at den beskikkede bistandsadvokat har oplyst, at hun vil anmode om kendelse om navneforbud/referatforbud særligt vedrørende de pågældendes identitet i forbindelse med domsafsigelsen. Det er pressens ansvar at holde sig orienteret om den nærmere begæring og rettens afgørelse. Læs mere