Dom i sag om organiserede indbrudstyverier

Østre Landsret Læs mere

Dom i ankesag om en ung kvinde, der i juli 2014 blev dræbt i Padborg

Vestre Landsret Læs mere

Fire mænd dømt for handel med kokain i Hørsholm

Retten i Helsingør Læs mere

Dom i ankesag om forsøg på at indføre 200 kg kokain til Danmark

Vestre Landsret Læs mere

Dom i sag om bedrageri, dokumentfalsk, åger og organiserede tyverier

Østre Landsrets 24. afdeling har den 21. oktober 2015 afsagt dom i en ankesag mod tre tiltalte vedrørende blandt andet bedrageri og forsøg herpå, dokumentfalsk, åger samt organiserede bestillingstyverier. Læs mere

Fire tiltalte idømt fængsel i 16, 15, 14 og 14 år for indsmugling af samlet ikke under henholdsvis 150 og 130 kg amfetamin

Østre Landsret Læs mere