Afgørelse om varetægtsfængsling in absentia og om inddra­gel­se af de fem tiltaltes pas

Vestre Landsret har ved kendelse den 29. august 2013 truffet afgørelse om varetægtsfængsling in absentia af fem tiltalte i Tvind-sagen og om inddra­gel­se af de fem tiltaltes pas Læs mere

Straffen og frakendelsen af kørekortet for overtrædelse af hastighedsgrænsen med mere end 60 % bortfaldet på grund af lang sagsbehandlingstid

En mand overtrådte hastighedsgrænsen med mere end 60 % den 21. juni 2007.

Han blev sigtet samme dag. Der gik 13 måneder, før han modtog en skriftlig tilkendegivelse fra politiet. Da manden ikke kunne erkende sig skyldig, blev sagen 6 måneder senere sendt til retten, der berammede sagen 1 år og 9 måneder frem. Sagen blev 2 gange aflyst på grund af forsvarerens forhold. Sammenlagt gik der 4 år og 7 måneder, fra kørslen fandt sted, til dommen blev afsagt. Dommeren fandt, at manden var skyldig og havde overtrådt hastighedsgrænsen. Læs mere

Strafudmåling i sag om bedrageri og mandatsvig

Procesbevillingsnævnet har den 19. september 2008 meddelt afslag på ansøgning om tilladelse til anke til Højesteret af en landsretsdom, hvor T1 var blevet idømt en fællesstraf på fængsel i 6 år for bedrageri og mandatsvig, til dels forsøg herpå. Læs mere