To tiltalte idømt fængsel i 12 og 10 år for som ansat i et bagagehåndteringsfirma i Københavns Lufthavn at have forsøgt at indsmugle 20 kg. heroin

To tiltalte blev ved Københavns Byrets dom af 21. marts 2012 idømt fængsel i henholdsvis 12 og 10 år for som ansatte i et bagagehåndteringsfirma i Københavns Lufthavn at have forsøgt at indsmugle 20 kg. heroin. Læs mere

11 års fængsel for indførsel af narko

En 51 årig mand er ved en domsmandsret den 26. november 2013 fundet skyldig i at have været i besiddelse af ca. 1 kg heroin, ca. 1 kg kokain og ca. 2 kg amfetamin, som han havde indsmuglet fra Holland til Danmark med henblik på videreoverdragelse. Læs mere

2 straksdomme afsagt den 26. november 2013

Retten i Næstved har den 26. november 2013 afsagt 2 ”straksdomme” over 2 personer, der blev fremstillet i grundlovsforhør Læs mere

Dom i større narkokompleks

Retten i Odense har den 26. november 2013 afsagt dom i en sag, hvor 7 personer (T1-T7) var tiltalt for flere overtrædelser af straffelovens § 191 om overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer under særligt skærpende omstændigheder Læs mere

Dom i sag om narkotikasmugling fra Mellemøsten til Tyskland og Danmark

02-05-2013

Vestre Landsrets 8. afdeling med domsmænd har i dag afgjort anken af den dom, som Retten i Århus afsagde den 24. november 2012, hvorefter 3 mænd fra Aarhus blev dømt for indsmugling/forsøg herpå af store mængder heroin fra Libanon/Syrien til Danmark og Tyskland. Ved byrettens dom blev en 4. tiltalt frifundet. Læs mere

Lange fængselsstraffe for narkokriminalitet

Pressemeddelelse den 24. august 2012

Lange fængselsstraffe for narkokriminalitet. En 33-årig mand blev fredag den 24. august 2012 ved Retten i Århus idømt fængsel i 12 år for forsøg på indsmugling af i alt ca. 30 kilo heroin fra Mellemøsten til Tyskland. To mænd på henholdsvis 27 og 29 år blev i samme sag idømt hver 10 års fængsel for i fællesskab at have indsmuglet ca.10 kilo heroin fra Syrien til Danmark. Læs mere

Dom i den såkaldte Snehvidesag

Vestre Landsret har ved dom af 3. oktober 2011 behandlet anken af en dom, som Retten i Århus afsagde den 10. november 2010. Ved byrettens dom blev tre tiltalte dømt for at have opbevaret og overdraget en betydelig mængde kokain og heroin. Byretten lagde til grund, at der havde været opbevaret kokain og heroin på to adresser i Aarhus-området. På den ene adresse blev der fundet ca. 4,3 kg narkotika. På den anden adresse blev der ikke fundet narkotika, men der blev fundet tom emballage med rester af kokain og heroin. Ud fra en beregning af, hvor meget narkotika der kunne være i den tomme emballage, og da byretten ikke kunne udelukke, at en del af det fundne narkotika på den ene adresse indgik i den beregnede mængde på den anden adresse, blev det lagt til grund, at der på adressen havde været mindst 10 kg narkotika. Læs mere