Straf for at oplyse forkert person som fører ved en hastighedsovertrædelse

Retten i Roskilde

Dom af 12. februar 2013 i sagsnr. 1A-8500/2012

En mand, født 1980, blev idømt 10 dages fængsel, betinget, samt en tillægsbøde på 3.000,- kr. for at have indsendt en erklæring om, at hans far havde kørt i hans bil, da denne blev fotograferet i en trafikkontrol. Selve kørslen fandt sted i Greveområdet og den målte hastighed var på 71 km/t., på en strækning, hvor man må køre 50 km/t. Læs mere