Hjemmerøverier medfører 5 års fængsel til unge drenge, samt en betinget udvisning

Retten i Roskilde

DOM

afsagt den 14. maj 2014

Rettens nr. 9-359/2014

Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Læs mere

7 og 6 års fængsel og udvisning for bestandig for organiseret indbrudskriminalitet

24-01-2014

Østre Landsret har den 24. januar 2014 stadfæstet Lyngby Rets dom i den såkaldte Goldfinger-sag, idet straffen for den ene af de to tiltalte er blevet forhøjet til 6 års fængsel Læs mere

32 årig mand straffet med 2 år og 3 måneders fængsel for bedrageri og tyveri over for ældre og svagelige

En 32 årig mand var i 22 forhold tiltalt for primært bedragerier og tyverier for i alt ca. 170.000 kr. I et tilfælde var hans tiltalt for flugt. Bortset fra et forhold blev manden fundet skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet Læs mere

61-årig mand idømt fængsel i 1 år for vold, undladelse af at hjælpe en livløs person og for usømmelig behandling af lig

Retten i Odense

12-03-2013

Ved en domsmandsret ved retten i Odense var den 61-årige T tiltalt for principalt drab efter straf­fe­lovens § 237, subsidiært legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter med døden til følge, me­re subsidiært vold efter straffelovens § 244 i forhold til en yngre mand A, som T havde erkendt at have skubbet, da han som udlejer skulle foretage en reparation i As lejlighed. T erkendte, at han senere samme dag fandt A død i lejligheden, og at han derfra bragte liget af A til dæmningen ved Siø, hvor han smed liget i havet. Læs mere

Herboende serber straffet med fængsel i 7 år for indbrudstyveri af særlig grov beskaffenhed og under særdeles skærpende omstændigheder

Retten i Lyngby

04-03-2013

Det er formentlig første gang nogen sinde, at der for indbrudstyveri er idømt en straf, der overstiger det fastsatte maksimum på 6 år.

En 32-årig serber, der har boet i Danmark i mere end 15 år, fik 7 års fængsel for indbrudstyveri af særlig grov beskaffenhed og under særdeles skærpende omstændigheder. Under samme sag blev en herboende rumæner idømt fængsel i 5 år for indbrudstyveri af særlig grov beskaffenhed. Begge mænd blev udvist af Danmark med indrejseforbud gældende for bestandigt. Læs mere

Dom i den såkaldte “serbersag”

Retten har den 21. februar 2012 dømt 4 mænd og 1 kvinde fra Serbien for organiseret berigelseskriminalitet. De var skyldige i en lang række villaindbrud i Midt- og Vestjylland. Læs mere