Dom i sag om grov vold og drabsforsøg på en bar i København

Københavns Byret Læs mere

Forvaringsdom til 41-årig tiltalt mand

Retten i Odense Læs mere

19-årig mand idømt ubetinget fængselsstraf for grov vold

09-05-2012

Den 19-årige T var ved en domsmandsret ved retten i Odense tiltalt for legemsangreb af særlig rå, brutal og farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1, ved i forening med tre andre tiltalte at have tildelt den forurettede unge mand flere knytnæveslag og spark på kroppen og i hovedet, slynget et glas, som knustes i hovedet på den forurettede, tildelt den forurettede ikke under fire stik med et skruetrækkerblad på kroppen, samt at have trampet flere gange på den forurettedes hånd. Læs mere

Dom i sag om piratkopierede Global-knive mv. og dele til PH-lamper

Vestre Landsret har ved dom af 20. december 2011 afgjort anken af to domme, som Retten i Viborg afsagde den 4. december 2009 og den 8. juni 2010 vedrørende fremstilling, import og salg og forsøg herpå af Global-knive mv. og PH-lamper. Læs mere