37-årig ved “straks-dom” idømt fængsel i 10 måneder, navnlig for besiddelse af amfetamin

Retten på Bornholm Læs mere

Dom i 2 sager vedrørende fyrværkeriloven

Roskilde rets dom af 27. maj 2009

 

Den 27. maj afsagde retten to domme om overtrædelse af lov om fyrværkeri og i begge sager statuerede retten, at tiltalte havde udsat andres liv og førlighed for nærliggende fare. Læs mere