Tre mænd idømt fængsel i 1 år og 3 måneder for svindel med kreditkort i taxaer

22-10-2012

Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom i en sag om svindel med falske kreditkortterminaler i taxaer.

Efter et tip fra Rumænsk politi skyggede Københavns Politi tre rumænske mænd, da de ankom til København med fly fra Bukarest. Politiet rettede henvendelse til den lejlighed, hvor mændene tog hen. På adressen befandt sig, foruden de tre mænd, lejlighedens ejer og en dansk taxachauffør. Læs mere

Dom i sagen om våbenrøveriet på Antvorskov kaserne

Østre landsret har den 22-03-2011 afsagt dom i ankesagen vedrørende våbenrøveriet fra Antvorskov Ka­serne den 4. januar 2009 (3. afdeling S-2145-10). Ved byrettens dom var de tre tiltalte fundet skyldige efter anklageskriftet og idømt fængsel i henholdsvis 9, 8 og 9 år. Forskellen i strafud­målingen skyldes de enkeltes tiltaltes rolle i røveriet, og at de hver i sær blev dømt også for an­dre strafbare forhold. Landsretten stadfæstede dommen. Læs mere