Strafudmåling i sag om menneskesmugling

Retten i Holstebro har fastsat straffen i sagen om menneskemugling af filippinske statsborgere til Danmark.
En 43-årig kvinde blev tidligere i dag ved retten i Holstebro fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 125 a, jf. udlændingelovens § 59, stk. 7, nr. 1-4, jf. til dels § 21, menneskesmugling af systematisk eller organiseret karakter til dels forsøg herpå, samt straffelovens § 161, jf. til dels § 23, om afgivelse af falsk forklaring samt anstiftelse af andres afgivelse af falsk forklaring. Læs mere

60 dages fængsel pga falsk forklaring i retten

Bror A afgav efter aftale med bror B falsk vidneforklaring under en straffesag mod B. A blev dømt for falsk forklaring, og B blev dømt for medvirken til falsk forklaring. Begge fik fængsel i 60 dage.
Der fandtes ikke grundlag for at nedsætte straffen eller lade straffen bortfalde for A’s vedkommende. Både A og B har anket dommen til landsretten med påstand om frifindelse. Læs mere

Voldtægtssag med særdeles uventet drejning

26-03-2010 – De tiltalte T1, T2 og T3, der i dag er henholdsvis 18, 18 og 16 år, var tiltalt for den 13. september 2008 omkring kl. 17 på et toilet på Fredericia Banegård at have tiltvunget sig bl.a. samleje med en pige P, som i dag er 16 år. T1 var endvidere tiltalt for vold begået i marts 2008. Læs mere