Idømt bøde og betinget frakendelse af førerretten for ved overhaling i tæt tåge at have påkørt en modkørende trafikant

Retten på Bornholm Læs mere

Ubetinget frakendelse af førerretten til bilist, der kørte ud af en kø på motorvejen og foretog u-vending

Bilist, der kørte ud af en kø på Hillerødmotorvejen, fortog u-vending og førte sin bil en kort strækning mod kørselsretningen i den hensigt at forlade motorvejen ad den frakørsel, han kun lige akkurat havde passeret, fik frakendt førerretten. Læs mere

64-årig idømt bøde og frakendt førerretten betinget i forbindelse med tilsidesætttelse af politihjemmeværnets færdselsregulering

Retten på Bornholm

D O M

afsagt den 5. august 2014 Læs mere

47-årig mand idømt en bøde på 2.500 kr., samt blev frakendt førerretten i 6 måneder, for at have påkørt en fodgænger

Retten i Roskilde Læs mere

Betinget fængselsstraf for trusler. Frifindelse for andre forhold

Retten i Roskilde

Dom af 15. april 2014

29-årig mand idømt betinget fængselsstraf for trusler. Han blev frifundet for vold, og for at have kørt på en måde, så han voldte fare for andres liv og førlighed. Læs mere

Idømt en bøde på 2.000 kr. for ikke at afpasse hastigheden ved fodgængerfelt

Rettens på Bornholms dom af 1. april 2014 Læs mere

Tiltalt direktør anset for at have været fører af bil, der blev målt af politiets automatiske trafikkontrol

Retten i Odense afsagde i januar 2013 denne dom: Læs mere

Indbrud, tyveri, og adskillige overtrædelser af færdselsloven

Retten på Bornholms dom af 5.maj 2011

27-årig idømt 60 dages betinget fængsel med en prøvetid på 2 år, en bøde på 14.000 kr., samt erstatning og betinget frakendelse af førerretten i 3 år. Læs mere