Dom i drabssag fra Karrebæksminde

Østre Landsret har den 10. marts 2014 afsagt dom i en ankesag, hvor der tidligere var afsagt dom den 4. marts 2013 af Retten i Næstved Læs mere

Ankedom i “Rockersagen”

Et nævningeting i Østre Landsret har den 20. november 2012 afsagt dom i den såkaldte rockersag, der vedrørte 16 tiltalte med tilknytning til Hells Angels og AK 81

Sagen var i første instans behandlet af Københavns Byret, der afsagde domme den 19. og 29. september 2011. Sagen vedrører i alt seks forhold om forsøg på manddrab og i tilknytning hertil underforhold om ulovlig våbenbesiddelse, brugstyveri af motorkøretøjer og ildspåsættelse af motorkøretøjer. Endvidere omfatter tiltalen et forhold om vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, et forhold om besiddelse og opbevaring af et større antal våben og eksplosivstoffer i et våbenlager i et kælderrum, et forhold om forsøg på at udsætte andres liv for overhængende fare ved at bringe en bombe til sprængning samt et forhold om besiddelse af 345 gram amfetamin.

De 16 tiltalte har alle nægtet sig skyldige. Læs mere

44-årig mand idømt 15 års fængsel for bl.a. røveri og manddrab

Ved Retten i Sønderborgs dom af 10. september 2009 blev tiltalte idømt fængsel i 14 år for den 23. juli 2008 med flere knivstik at have dræbt en 54-årig kvinde, i hvis lejlighed han havde søgt tilflugt efter at han under anvendelse af samme kniv havde begået et forsøg på røveri mod Tønder Sparekasse og et røveri mod Sydbank i Tønder. Læs mere