Indbrudstyveri straffet med fængsel i 30 dage

Retten på Bornholm Læs mere

Tre mænd skyldige i gaderøverier af dyre armbåndsure på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Læs mere

Skyldige i røveri mod Kongsted Sparekasse

Retten i Næstved

Domsresume nu med strafudmåling

Tre mænd på henholdsvis 33, 27 og 26 år (de to sidstnævnte brødre) er ved et nævningeting ved Retten i Næstved fundet skyldige i et røveri, der blev begået mod Kongsted Sparekasse i Rønnede den 20. januar 2012. Læs mere

16-årig dreng idømt fængsel i 2 år og 9 måneder for flere grove røverier og røveriforsøg

04-09-2013

Retten på Frederiksberg har i går afsagt dom i en sag, hvor en 16-årig dreng er dømt for at være én af gerningsmændene til flere røverier og røveriforsøg, herunder mod meget unge mennesker og i et enkelt tilfælde mod en ældre mand Læs mere

Dom i sag om omfattende blandt andet tyverier fra pengeinstitutter idet midtjyske område

Retten i Viborg

Dom af 2. maj 2013

Retten i Viborg har ved en dom afsagt den 2. maj 2013 sat endeligt punktum i en sag om omfattende tyverier fra blandt andet pengeinstitutter i de midtjyske område. En 35-årig mand, der havde været varetægtsfængslet siden den 10. oktober 2012, blev idømt en straf af fængsel i 5 år 6 måneder. Straffen omfattede en reststraf på godt 1 3/4 års fængsel, som manden havde stående efter en prøveløsladelse i januar 2011. Læs mere

70-årig mand fra Charlottenlund idømt 60 dages betinget fængsel for vold mod taxachauffør, brugstyveri af taxa og spirituskørsel

Retten i Lyngbys dom af 8. februar 2013

Episoden skete efter en julefrokost i København, hvorfra den stærkt berusede mand kørte hjem i taxa sammen med sin ægtefælle. Efter at ægtefællen var steget ud af taxaen opstod der diskussion mellem tiltalte og taxachaufføren om en kvittering. Læs mere

Ankedom i “Rockersagen”

Et nævningeting i Østre Landsret har den 20. november 2012 afsagt dom i den såkaldte rockersag, der vedrørte 16 tiltalte med tilknytning til Hells Angels og AK 81

Sagen var i første instans behandlet af Københavns Byret, der afsagde domme den 19. og 29. september 2011. Sagen vedrører i alt seks forhold om forsøg på manddrab og i tilknytning hertil underforhold om ulovlig våbenbesiddelse, brugstyveri af motorkøretøjer og ildspåsættelse af motorkøretøjer. Endvidere omfatter tiltalen et forhold om vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, et forhold om besiddelse og opbevaring af et større antal våben og eksplosivstoffer i et våbenlager i et kælderrum, et forhold om forsøg på at udsætte andres liv for overhængende fare ved at bringe en bombe til sprængning samt et forhold om besiddelse af 345 gram amfetamin.

De 16 tiltalte har alle nægtet sig skyldige. Læs mere